Staatsblad 1818 Nomor 78

Bepalende Das Geene Ambtenaren Tot De Administie Der Marine Behoorende, Particuliere Vaartuigen Op Eigen Gezog Mogen Inhuren.

Staatsblad 1818 Nomor 77

Waarbij Wrde Bepaald Dat Alle Kommanderende Officieren Van Gevapende Koloniale Vaartuigen Bij Hun Vertrek Naar Elders, Daarvan Oeten Kennis Geven Aan De Hoogfte Plaatfelijke Civiele Autoriteit, En Dat De Beobrdeeling Of Met Die Vaartuigen Perfenen Of Goed

Staatsblad 1818 Nomor 75

Houdende Bepalingen Omtrent De Grensfcheiding Tusfchen De Refidentie Der Preanger Regentfchappen En Krawang.

Staatsblad 1818 Nomor 74

Waarbij Wordt Gearresteerd Eene Intructie Voor De Water Fiskaals Te Batavia, Samarang En Sourabaija.

Staatsblad 1818 Nomor 72

Waarbij Gearresteerd Worden Bepalingen Omtrent De Weeskamers, En Eene Publicatie Houdende Eene Instructie Voor Dezelve.

Staatsblad 1818 Nomor 71

Houdende Verklaring Welke Personen, Ten Aanzien Van Het Zegel Der Permiften, Tot Verblijf In Deze Kolonie, Gelijk Worden Gesteld Met Personen In Nederland Of In Nederlandsch Bezittingen Geboren.

Staatsblad 1818 Nomor 70

Bepalende Dat De Geemploijeerden Op De Militaire Bureaux In De Hospitalen Zullen Kunnen Worden Verpleegd, Op Den Voes Bij Befluit Van Den 7den Augustus 11, Nomor15, Voor Civiele Ambtenaren Vastgefteld.