Staatsblad 1819 Nomor 48

Resolutie Van Den Gouverneur Generaal In Rade, Van Den 3den Junij 1819, Nomor7, Houdende Bepaling Voor De Weeskamers, Om Tweemaal ‘s Jaars Rapport Over Den Staat Derzelve Aan Den Gouverneur General In Te Zenden.

Staatsblad 1819 Nomor 47

Resolutie Van Den Gouverneur Generaal In Rade, Van Den 24sten Mei 1819, Nomor11, Bepalende Dat, Bij Nalatigheid Van ‘s Lands Pachters, Zonder Eenigen Naderen Specialen Last, De Vereischte Qualificatie Op Den Deurwaarder Om Parate Executie Van Den Regter Zal

Staatsblad 1819 Nomor 46

Resolutie Van Den Gouverneur Generaal In Rade, Van Den 24sten Mei 1819, Nomor9, Bepalende De Havens, Welke Vreemde Schepen In Den Molukschen Archipel Zullen Mogen Binnen Loopen.

Staatsblad 1819 Nomor 45

Resolutie Van Den Gouverneur Generaal In Rade, Van Den 24den Mei 1819, Nomor4, Waarbij Wordt Gaerresteerd Een Ander Model Van Hoofdelijke Registers Of Grootboek Voor De Landrenten.

Staatsblad 1819 Nomor 44

Resolutie Van Den Gouverneur Generaal In Rade, Van Den 14den Mei 1819, Nomor6, Omtren Den Uitsuitenden Handel En Verkoopprijs Van Het Zout Te Pontiana, Mampaua En Sambas.

Staatsblad 1819 Nomor 43

Resolutie Van Den Gouverneur Generaal In Rade, Van Den 10den Mei 1819, Nomor14, Waarbij De Bepalingen Omtrent De Vacantien Voor Het Hooge Geregtshof, Op Den Raad Van Justitie Te Batavia, Onder Eene Restrictie, Worden Toepasselijk Verklaard.

Staatsblad 1819 Nomor 42

Resolutie Van Den Gouverneur Generaal In Rade, Van Den 10den Mei 1819, Nomor8, Omtrent Den Uitsluitenden Handel En Verkoopprijs Van Zout Te Palembang En Banka.

Staatsblad 1819 Nomor 41

Besluit Van Den Secretaris Van Staat, Gouverneur Generaal Van Nederlandsch Indie, Van Den 8sten Mei 1819, Nomor10, Waarbij Gearresteerd Worden, De Provisionele Bepalingen Voor De Gewone Aanstellingen Van Kadets En Luitenants Bij De Koloniale Marine, En Het

Staatsblad 1819 Nomor 40

Besluit Van Den Secretaris Van Staat, Gouverneur Generaal Van Nederlandsch Indie, Van Den 8sten Mei 1819, Nomor6, Houdende Eenige Voorschriften Bij De Uitbetaling Der Gepensioneerden Uit Het Weduwen En Weezenfounds Der Civile Ambtenaren, In Achi Te Nemen.

Staatsblad 1819 Nomor 39

Besluit Van Den Secretaris Van Staat, Gouverneur Generaal Van Nederlandsch Indie, Van Den 23sten April 1819, Nomor8, Houdende Nadere Explicatie Van Art.24 Van Het Reglement Op De Heffing Der In- En Uitgaande Regten.