Staatsblad 1821 Nomor 11

Houdende Bepaling Op De Uitbetaling Van Pesioen, Aan Gepensioneerde Offivieren Naar Nederland Terugkeerende.

Staatsblad 1821 Nomor 10

Houdende Bepaling Omtrent De Versktrekking Van Brandhout Aan De Koloniale Schepen En Vaartuigen.

Staatsblad 1821 Nomor 8

Houdende: Dat Eene Nieuwe Uitgifte Van Papieren Munt Tot Een Millioen Indische Guldens Is Bevolen.

Staatsblad 1821 Nomor 7

Houdende : Dat Het Bepaalde Bij Art. 9 Van Het Reglement Op De Reis En Verblijfkosten Voor Civile Ambtenaren, Ten Aanzien Van De Zoodanige, Die Met Hunne Chefs Reizen, Alleen Van Toepassing Is Op De Secretarissen En Op Geene Andere.

Staatsblad 1821 Nomor 5

Omtrent Het Oprigten Van Particuliere Pakhuizen, Buiten De Verblijfplaatsen Der Residenten Op Het Eiland Java.

Staatsblad 1821 Nomor 4

Waarbij Het Bepalde Bij Resolutie Van Den 6den Juni 1820, Nomor 23, (Staatsblad Nomor 26), Omtrent Het Verblijf Van Chinezen In De Preanger Regentrschappen Toepasselijk Wordtverlaard Op Mooren, Bangelezen En Arabieren.

Staatsblad 1821 Nomor 3

Houdende Eene Ampliatie Op Het Reglement Voor De Oprigting, Directie En Administratie Van Een Weduren En Weezenfonds Voor Civile Ambtenaren.

Staatsblad 1821 Nomor 2

Zomermaand 1810, Omtrent De Interssen, Te Verantwoorden Door Executeuren En Gevolmagtigden, Welke Ee Hun Aanbetrouwde Gelden Zonder Autorisatie Beleenen Of Uitzelten.