Staatsblad 1820 Nomor 32a

Bevattende Dat Gedeelte Der Voorwaarden Van De Amfioenpacht Op Java En Madura Voor Het Jaar 1821, Hetwelk Voor De Ingezelenen Van Eene Verbindendekrachtis.

Staatsblad 1820 Nomor 22a

Dat De Termijn Tot Registratie Der Liffeigenen, Verlengd Wordt Tot Den 1 Sten Januarij 1821. 2. Dat, Bij De Geschillen Omtrent De Bewijzen Van Eigendom, Enz, De Raad Van Justitie Daarin, Zonder Vorm Van Proces, Uitspraak Zal Doen.

Staatsblad 1820 Nomor 55

Waarbij Het Tarief Van Rantsoenen Voor Inlandsche Matrozen, Toepaaselijk Wordt Verklaard Op De In ‘skonings Dienst Over Zee Vervoerd Wordende Inlandsche Militairen Of Personen.

Staatsblad 1820 Nomor 54

Houdende Bepaling Nopens De Verstrekkingen Van Buskruid Uit ‘slands Voorraad Aan Particuliere Landeigenaren.

Staatsblad 1820 Nomor 52

Houdende Bepalingen Nopens De Exminatien Van Schepen, Zoo Op Aanzoek Van Partikulieren, Als Van Landswege Geschiedende.

Staatsblad 1820 Nomor 50

Waarbij, Met Afschaffing Van Alle Vookeen Bestaan Hebbende Privilegien Tot Het Houden Van Wagen Verhuurderijen, Daaromtrent Eenige Bepalingen Worden Gemaakt.