Staatsblad 1826 Nomor 26

Houde Alteratie Van Art. 1o En 14 Der Instructienvoor Opziener Van Slokkan Tusschen Batavia En Buitenzorg

Staatsblad 1826 Nomor 24

Houde Bepaling Dat De Besluiten Van Kommissaris Generaal, Omtrent De Intrekking Der Resitien Van Banjoewangie En Krawang, In Het Staatsblad Zullen Wor Geplaatst

Staatsblad 1826 Nomor 22

Houde Bepalingen Ter Aanzien Van De Te Verleenen Kortingen, Bij Regterlijk Geweijsde, Op De Traktementen Der Civiele Ambtenaren

Staatsblad 1826 Nomor 21

Houde Interpretatie Der Publikatie Van 26 April 1826 Omtrent De Bepaling Van Inkomende Regten Op De Gambier

Staatsblad 1826 Nomor 19

Waarbij Wordt Verhoogd Het Kollecte Loon Aan De Dessa’s Hoof Toegelegd Op De Som Welke Door Hen Aau Lande Voor Landreuten Wordt Opgebragt, Alsmede De Prijs, Waarvoor De Koflij, Gedmende 1826, Van De Huurders Der Koflij Tuinen Zaworde Overgenomen

Staatsblad 1826 Nomor 17

Waarbij Het Voor De Befaling Der Inkomende En Uitgaande Reglen Bestaande Tarief, Naar Hetwelk De Geldswaarde, Op De Facturen Van Goederen Voorkomende, Wordt Berekend, In Verband Wordt Gesteld Tot Het Nieuwe Muntstelsel